Flatark 2015 Pro Results!

IMG_1581

A whole bunch of people have been asking me everyday since Flatark, do you have the full results Effraim? Here they are:

1 Martti Kuoppa 1000
2 Matthias Dandois 939
3 Jean William Prevost 897
4 Moto Sasaki 865
5 Viki Gomez 840
6 Jason Plourde 817
7 Yohei Uchino 796
8 Hiroya Morisaki 778
9 Takahiro Ikeda 761
10 Alex Jumelin 745
11 Dez Maarsen 728
12 Naoto Tamaru 712
13 Benjamin Hudson 696
14 Alberto Moya 681
15 Waldemar Fatkin 665
16 Kevin Nikulski 650
17 Pakphum Poosa-art 635
18 Worawee Srivichai 620
19 Thomas Noyer 605
20 Shinichi Kiba 590
21 Alexis Desolneux 576
22 Tomokazu Morinaga 562
23 John Yull 548
24 Martin Drazil 534
25 Tyler Gilliard 520
26 Sergio Ricardo Do Carmo “Balu” 507
27 Dustyn Alt 493
28 Tomoaki Yoshimura 480
29 Yu Yamamoto 467
30 Takuya Higa 454
31 Jeremy Brosset 442
32 Takumi Isogai 429
33 Yorihisa Shiota 417
34 Raphael Ciquet 405
35 Hiroki Uchiyama 393
36 Yoshiki Uchino 381
37 Takahiro Enoki 370
38 Kotaro Tanaka 359
39 Yasuhiro Uehara 347
40 Keisuke Tanigawa 336
41 Camilo Gutierrez 326
42 Bo Wade 315
43 Shuichi Osada 305
44 Hee Sung Lee 294
45 Fumiya Kannna 284
46 Kazuaki Saeki 274
47 Luis dos Santos 265
48 Kazuto Morishita 255
49 Hiroki Iwata 246
50 Shinichiro Hara 237
51 Ahmed Johnson 228
52 Yuki Sakai 219
53 Ryuji Nakamura 210
54 Alex Encinas 202
55 Toshiaki Chiwata 194
56 Kazuya Hirayama 186
57 William Perez 178
58 Keita Uchino 170
59 Seiichi Fujii 162
60 Ricardo Lima Do Sandos 155
61 Yoshihiro Shinde 148
62 Jonathan Camargo 141
63 Takumi Matsumoto 134
64 Koji Takahashi 128
65 Kazuma Sako 121
66 Hidenori Ishizaki 115
67 Keiji Nakamura 109

3 thoughts on “Flatark 2015 Pro Results!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*